Disclaimer

Citygidsen.be is een handelsnaam van AT-Europe bvba en w247.be GCV.

Copyright
Teksten van de website Citygidsen.be en de daaruit geproduceerde pdf-reisgidsen zijn eigendom van AT-Europe bvba en mogen nooit geheel of gedeeltelijk overgenomen worden in de geschreven of gesproken pers, in om het even welk medium. Tenzij men tot een overeenkomst is gekomen met de eigenaar.

De digitale nieuwsbrief van Citygidsen.be mag niet gecopieerd worden of teksten overgenomen worden. Bovendien mag deze nieuwsbrief aan niemand doorgestuurd worden tenzij op zijn/haar uitdrukkelijke vraag.

Informatiebronnen - aansprakelijkheid
AT-Europe bvba haalt zijn informatie uit betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen. Doch kan AT-Europe bvba of w247.be GCV niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het gebruik van deze informatie en zijn eventuele nadelige gevolgen. In de website van Citgidsen.be zijn er een heleboel links opgenomen naar andere websites, AT-Europe bvba of w247.be GCV kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

E-mailadressen
E-mailadressen die via mail op de redactie van Citygidsen.be aankomen worden vernietigd na 7 dagen. Tenzij je een abonnement hebt aangevraagd op de nieuwsbrief. Dan is je adres doorverwezen naar onze mailinglijsten. Alle adressen zijn in eigen beheer en beveiligd tegen diefstal.
Als je een e-mailadres aan ons hebt doorgegeven met de bedoeling een antwoord te krijgen dan blijft je adres één maand in onze mailbox, daarna wordt het automatisch vernietigd.

Privacy
Zie onze aparte verklaring hieromtrent.

Je bezoek aan Citygidsen.be
De telling van het aantal bezoekers en pageviews gebeurt door het programma Google Analytics.

Het is de bezoeker niet toegestaan om de site onrechtmatig te gebruiken, te beschadigen, te vervormen of de publicatie ervan te verhinderen. Het is de bezoeker eveneens niet toegestaan de informatie wederrechterlijk te gebruiken.